Paradeisos

(biblical)
A garden built by God as the home
for Adam and Eve.

c-print 30cm x 20cm
#2014-2015

http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies008.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies010.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies009.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies007.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies009_v2.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies006.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies005.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies002.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies001.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies003.jpg
http://www.jenshauspurg.de/indexhibitv070e/files/gimgs/37_2014paradies004.jpg
Ja, auch diese Webseite verwendet Cookies. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz